Kajian Islami

Wednesday, August 02, 2006

Doa Sehari-hari

1. Menjelang Subuh

Allaahumma innii a’uudzubika min dhiiqid dun-yaa wa dhiiqi yaumal qiyaamah

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat.


2. Masuk WC

Allaahumma innii a’uudzubika minal khubutsi wal khabaa’its

Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari syaitan laki-laki dan perempuan.


3. Keluar WC

Ghufraanakal hamdu lillaahil ladzii adz-haba ‘annil ‘adzaa wa ’aafaanii

Aku memohon ampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakitku dan telah menyembuhkan/menyelamatkanku.


4. Ketika Bercermin

Allaahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqii

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku.


5. Sebelum Makan

Allaahumma baarik lanaa fiimaa razaq tanaa waqinaa ‘adzaabannaar
Bismillaahir rahmaanir rahiim


Ya Allah berkahilah kami dari rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.


6. Sesudah Makan

Alhamdulillaahil ladzi ath’amanaa wa saqaanaa wa ja’alanaa muslimin

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami muslim.


7. Keluar Rumah

Bismillaahi tawakkaltu ‘alallaahi wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah
A’uudzubi kalimaatillaahit taammati min syarri maa khalaq


Dengan Menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja.
Aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah Yang Maha Sempurna dari segala kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya.


8. Masuk Masjid

Allaahummaaf tahlii abwaaba rahmatik

Ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.


9. Keluar Masjid

Allahumma innii as’aluka minfadhlik

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu.


10. Sebelum Tidur


Bismika Allaahumma ahyaa wa bismika amuut

Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati.


11. Sesudah Bangun Tidur

Alhamdulillaahil ladzi ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur


Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepada-Nya-lah kami akan kembali.


12. SESUDAH WUDHU

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warasuuluh

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.


13. SESUDAH ADZAN

Allaahumma rabba haadzihid da’watit taammati wash shalaatil qaa’imati aati muhammadanil wa siilata wal fadhiilata wab ’atshu maqaamam mahmuudanil ladzii wa ‘attah

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan shalat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karunia-Mu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan (yang paling tinggi) dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya.


14. ANTARA ADZAN DAN QAMAT

Allahumma rabbana aatinaa fid dun-yaa hasanataw wafil ’aakhirati hasanataw waqinaa ‘adzaabannaar
Allaahumma innii as ’alukal ’afwa wal ’aafiyata fii diinii wa dun-yaa ya wa ahlii wa maalii


Ya Allah, Tuhan kami, berilah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari azab neraka.
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan mengenai duniaku, akhiratku, maupun mengenai keluarga dan harta bendaku.


15. SUJUD TERAKHIR (SEBELUM SALAM SETELAH BACAAN SUJUD)

Rabbanaa aatinaa milladunka rahmatan wahayyilanaa min amrinaa rasyadaa
Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrataa ’yunin waj ’alnaa lil muttaqiina imaamaa
Rabbij ’alnii muqiimash shalaati wa min dzurriyyatii
Rabbanaa wataqabbal du’aa’i


Ya Allah, karuniakanlah kami dari hadhirat-Mu rahmat-Mu dan sediakanlah petunjuk jalan untuk seluruh urusan kami.
Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami yang menyejukan hati, dan jadikanlah kami pemuka bagi orang-orang yang bertaqwa.
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang suka mendirikan shalat, demikian juga anak cucu kami.
Ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami.


16. SESUDAH MEMBACA AL QUR’AN

Allahummar hamnii bil qur ’anil ‘azhiimi waj ‘alhi lii immaaman wa nuuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa ‘allimni minhu maa jahiltu, warzuqnii tilaawatahu aanaa ’allaili wa aanaa ’an nahaari waj ’alhu lii hujjatan yaa rabbal ‘aalamiin


Ya Allah, rahmatilah aku dengan Qur’an yang agung, jadikanlah dia bagiku ikutan dan cahaya petunjuk dan rahmat.
Ya Allah ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkanlah kepadaku apa yang aku tidak ketahui darinya, anugrahkanlah kepadaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang, jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku. Wahai Tuhan sekalian alam.


17. WAKTU BERSIN DAN JAWABAN YANG MENDENGARNYA

( + ) Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

( - ) Yarhamukallaah
Semoga Allah merahmati anda.

( + ) Yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum
Semoga Allah memberi hidayat bagi anda dan membaguskan keadaan anda.


18. DIBERI KEMUDAHAN DAN KELANCARAN

Allaahumma yassir walaa tu ’assir

Ya Allah mudahkanlah jangan disukarkan.


19. MENGHADAPI MUSIBAH

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji ’uun
Allahumma ajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairam minhaa


Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada-Nya.
Ya Allah berilah kami pahala dalam musibahku ini dan berilah pengganti yang lebih baik.


20. MASUK KOMPLEK KUBURAN MUSLIM

Assalaamu ’alaikum ahladdiyaari minal mu ’miniina wa innaa insyaa allaahu bikum laahiquun
As ’alul laaha lanaa wa lakumul ’aafiyah


Salam sejahtera bagimu wahai penghuni kampung orang-orang mukmin. Kamipun insyaAllah akan bertemu dengan anda sekalian.
Kumohonkan pada Allah kesejahteraan bagi kami dan bagi anda sekalian.


21. DI SISI ORANG YANG TELAH WAFAT

Allahummaag firlii wa lahu wa a ’qibnii minhu ‘uqbaa hasanah

Ya Allah, ampunilah aku dan orang ini dan berilah aku ganti yang baik dari padanya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home